CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ý TƯỜNG

Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 0222 3509 363 - Website: www.mucinytuong.com

Email: ytuong@163.com

HOTLINE

0906 159 332

DANH MỤC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ý TƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Hotline: 0906159332  - Số GCNDT/MST: 2300313310

Liên hệ

Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ
Ghi chú
Bảo mật